skip to main content

Over

Binnen CROW hebben we vele begrippen en definities verzameld in onze (digitale) uitgaven. Deze zijn vaak tot stand gekomen in een werkgroep met deskundigen uit de vakgebieden. Er is nu voor gekozen om deze begrippenkaders los te publiceren in overzichtelijk thesauri. Deze thesauri (of: woordenboeken) zijn zodoende CROW publicaties of onderdeel daarvan en kunnen apart geraadpleegd worden.

Niet alle begrippen en beschikbare definities zijn op dit moment opgenomen, gedurende vervolgstappen worden de andere begrippen en definities toegevoegd.

De CROW thesauri kunnen dienen als hulpmiddel bij:
- het toegankelijk maken van online informatie en kennis
- het ontdubbelen van content
- het toekennen van labels aan content
- het aangeven dat begrippen uit de eigen context gerelateerd zijn

De thesauri kunnen tevens dienen als begrippenkader voor een ontologie, maar zijn geen ontologie (of OTL).

Feedback is altijd welkom en kunt u indienen door een mail te sturen aan Kennisbank@crow.nl.

}