skip to main content

CROW begrippen

CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.

Op weg naar werk, naar school of weer naar huis. Iedere Nederlander ondervindt dagelijks de positieve gevolgen van ons werk. Of het nu gaat om de hoogte van de trottoirband bij een bushalte, maatregelen voor het werken met verontreinigde grond, gladheidsbestrijding tijdens de winterperiode of de hoeveelheid parkeerplaatsen bij een voetbalstadion. Bij CROW werken we samen met de gebruikers van onze producten en diensten om te zorgen dat elke Nederlander dagelijks veilig en goed geregeld naar huis kan.

Onze kennis en informatie is terug te vinden op onze website, community’s en in de online kennisbank. De Online kennisbank is de bron voor de definities in de thesaurus die u in deze omgeving kunt raadplegen. Kijk voor meer informatie op de CROW-website over disclaimer en voorwaarden.

}