skip to main content

Informatie


TITEL
Integrale Kijk Op Bereikbaarheid - IKOB Begrippenkader
BESCHRIJVING

In dit begrippenkader Integrale Kijk op Bereikbaarheid worden een aantal begrippen, definities en relaties tussen de begrippen bij elkaar geplaatst.


Het begrippenkader biedt een overzicht van een aantal begrippen op het gebied van bereikbaarheid. Een aantal hiervan met definitie en relaties met andere begrippen. Bij elk begrip met een definitie is de bron weergegeven waarin deze definitie is opgenomen en waarin het begrip een rol speelt.


Niet alle begrippen en beschikbare definities zijn op dit moment opgenomen, gedurende vervolgstappen worden de andere begrippen en definities toegevoegd.


Via de bronvermelding is er een directe link met het brondocument.


Naast het zoeken en bekijken van termen (alfabetisch), is het ook mogelijk per bron een overzicht te bekijken.


Feedback is altijd welkom. U kunt dit doen door een mail te sturen aan Kennisbank@crow.nl.

MAKER
Stichting CROW
TAAL
Nederlands
FORMAAT
SKOS
RECHTEN
TYPE
URI https://begrippen.crow.nl/IKOB/nl/page/

Aantal bronnen per type

TypeAantal

Aantal termen per taal

Taal Geprefereerde termen Alternatieve termen Verborgen termen